Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel   1 – Identiteit van de verkoper

Artikel   2 – Toepasselijkheid en voorwaarden

Artikel   3 – Ons aanbod en jouw bestelling

Artikel   4 – Herroepingsrecht

Artikel   5 – Prijs

Artikel   6 – Betaling

Artikel   7 – Conformiteit en garantie

Artikel   8 – Levering en uitvoering

Artikel   9 – Duur

Artikel 10 – Overmacht

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

Artikel 12 – Klachtenregeling en geschillen

Artikel 1             Identiteit van de verkoper

Bedrijfsnaam: SYAN

Valérie Bulteel

Adres: Malosewaver 43, 2440 Geel

Mail: syan55@outlook.com

Mobiel: +32 496 95 0702

Ondernemingsnummer : 0876.301.364

Btw-nr : BE0876.301.364

Bankrekeningnummer: BE16 9731 0652 9474

Artikel 2              Toepasselijkheid en voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met jou als klant. Bepaalde voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). Dit wordt dan duidelijk vermeld.
 2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, moet een ouder of wettelijke voogd je bestelling plaatsen. Als we merken dat een minderjarige een bestelling heeft geplaatst, kunnen we deze bestelling alsnog weigeren.
 4. Je kan onze algemene voorwaarden steeds terugvinden op onze website. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Je kan deze steeds terugvinden op onze website.
 5. Als er naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor de bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, dan kan jij als consument altijd de voor jou meest voordelige tekst inroepen.

Artikel 3              Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan vermelden we dit uitdrukkelijk in dat aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd zodat je een goede beoordeling kan maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk. Als we ons dus overduidelijk hebben vergist, zijn we niet verplicht om alsnog te leveren.
 3. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien vul je je contactgegevens, leveringsgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Afhalen te Geel, Retie of Bonheiden of geleverd aan huis of stal. Bij de laatste stap krijg je een overzicht van je bestelling, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je bestelling definitief.
 4. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie de goedkeuring door de uitgever van de kaart hebben ontvangen. Als de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

Artikel 4             Herroepingsrecht

 1. Als je als consument goederen of diensten bij ons koopt, heb je 14 dagen lang het recht om te beslissen dat je de goederen of diensten niet wil houden. Deze termijn van 14 dagen gaat in vanaf de levering (voor de aankoop van goederen), dan wel vanaf het sluiten van de overeenkomst (voor de aankoop van diensten). Je kan je bestelling dan terugsturen, zonder betaling van een schadevergoeding en zonder dat je hiervoor een reden moet geven (de verzendkosten hiervoor betaal je zelf).
 2. Je moet de goederen naar ons terugsturen binnen 14 dagen nadat je ons hebt laten weten dat je de overeenkomst wenst te herroepen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. We zullen aangeven wat de kostprijs hiervan is (of een raming maken, als dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend). Als de goederen onmogelijk per post kunnen worden teruggezonden, zullen wij deze bij jou komen afhalen en zullen je hiervoor geen kosten worden aangerekend.
 3. Je kan de goederen persoonlijk retourneren, via de post of een koerier.
 4. We betalen je de volledige aankoopprijs terug binnen 14 dagen nadat we je bestelling hebben teruggekregen of nadat je hebt aangegeven dat je de overeenkomst wilt herroepen, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De terugbetaling omvat de leveringskosten, tenzij je bij je bestelling een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering. De terugbetaling gebeurt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je zelf hebt betaald.
 5. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden (zoals je in een winkel zou kunnen doen). Teruggestuurde goederen mogen bijvoorbeeld gepast, maar niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat, indien mogelijk samen met de originele verpakking, en rekening houdende met onze instructies. Als je verder gaat dan nodig was om de eigenschappen van de goederen te kunnen beoordelen en het goed is hierdoor in waarde verminderd, dan kunnen we een evenredige waardevermindering toepassen bij de terugbetaling.
 6. Artikelen die niet onder het herroepingsrecht vallen zijn:
 • De goederen die geopend zijn, of waarvan het zegel verbroken is, of die beschadigd zijn na de levering en die niet kunnen worden teruggestuurd om hygiënische redenen of met het oog op de bescherming van de gezondheid.
 • Alle geopende verpakkingen diervoeding (zakken, emmers, blikken, enz.)
 • Op maat gemaakte artikelen volgens jouw persoonlijke specificaties.
 • Artikelen die duidelijk zichtbare sporen van slijtage, vervuiling, geuren of haren dragen, of producten die reeds gewassen zijn.
 • Goederen die een korte houdbaarheidsdatum hebben (mogelijkheid tot snel bederven binnen de herroepingstermijn of kort daarna) of waarvan de vervaldatum snel wordt overschreden.
 • Goederen die na levering door  hun aard onherroepelijk vermengd zijn  met andere producten.
 • Artikelen die een specifieke behandeling vragen ifv hun houdbaarheid, zoals stockeren in koele omstandigheden, weghouden van directe blootstelling van de zon, of andere behandelingen. Het is onmogelijk controleerbaar of deze producten na levering correct zijn behandeld, waardoor deze niet meer op de markt gebracht kunnen worden.

7. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit mailen naar syan55@outlook.com. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen.

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 • Aan SYAN, Malosewaver 43, 2440 Geel, syan55@outlook.com :
 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*): ………………………………………………………………………………..
 • Naam/Namen consument(en): …………………………………………………………………………………..
 • Adres consument(en): ……………………………………………………………………………………………….
 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
 • Datum: …………………………………………………………………………………………………………………....

Artikel 5           Prijs

 1. Onze prijzen zijn vrijgesteld van btw (kleine onderneming), tenzij anders aangegeven (externe partners).
 2. Bedrijven die gebonden zijn aan kwartaal aangiften, mogen steeds vrijblijvend contact opnemen ivm bedrijfskorting.
 3. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je bestelling definitief plaatst.

Artikel 6           Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. We aanvaarden Payconiq by Bancontact, betaling via overschrijving en Paypal.
 3. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, maken wij gebruik van SSL technologie. SSL zorgt ervoor dat je transactiegegevens worden versleuteld en onleesbaar gemaakt wanneer ze worden verzonden via het internet. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 7             Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle wetten zoals deze bestaan op het ogenblik van je bestelling.
 2. Mocht het geleverde goed toch niet conform je bestelling zijn, dan heb je als consument recht op de wettelijke garantie van twee jaar. Dit betekent dat als je binnen twee jaar na de levering van het goed een verborgen gebrek of defect ontdekt, je dit kosteloos door ons kan laten herstellen of vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel wanneer de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de zes maanden na de levering,  wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na zes maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering.
 3. Voor bederfbare producten bedraagt de garantie vanzelfsprekend geen twee jaar, maar is deze beperkt tot de houdbaarheidsdatum van deze producten.
 4. Indien de door ons geleverde goederen defect zijn, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon of factuur vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk na levering of na het optreden van het defect van de goederen melden per e-mail.
 5. Behoudens in geval van dwingende wettelijke bepalingen, zijn wij niet aansprakelijk voor enige (rechtstreeks of onrechtstreeks) door de geleverde producten veroorzaakte schade. De garantie is evenmin van toepassing in geval van verwerking van de producten in andere producten.
 6. Onze aansprakelijkheid blijft altijd beperkt tot de waarde van de bestelde artikelen.

Artikel 8             Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het adres dat je hebt aangegeven bij je bestelling of dienen worden afgehaald in ons hoofdkantoor te Geel of afhaalpunt te Retie of Bonheiden.
 2. De bestellingen kunnen enkel worden afgehaald op de door jou gekozen locatie na afspraak.
 3. Als de artikelen in stock zijn is de leveringstermijn in principe 1 à 5 werkdagen. Wanneer een artikel niet in stock is, zal de leveringstermijn eerder 3 à 15 werkdagen zijn. Wij informeren je over de leveringstermijn in de bestellingsbevestiging.
 4. Leveringen gebeuren zowel door de week overdag of ’s avonds, als in het weekend.
 5. Leveren gebeurt door ons zelf. Vanaf een bestelling van minstens drie zakken voer (12,50 kg tot 25 kg per zak) is de levering gratis binnen een straal van 20 km van ons hoofdkantoor te Geel (Malosewaver 43). Indien leveradres verder gelegen is of het gaat om kleinere bestellingen, zal dit via Bpost, PostNL of andere dienst verlopen, dewelke op dat moment het voordeligst is en aan de tarieven gangbaar voor de betreffende dienst. Bij afwezigheid is het mogelijk het bestelde goed op het leveradres achter te laten, mits een veilige en droge plaats voorzien is, opgegeven door jou en onder eigen verantwoordelijkheid. Levering bij buren is ook mogelijk.
 6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. We spreken dan samen met jou een nieuwe leveringstermijn af. Als wij ook deze tweede termijn niet halen, dan mag je als consument de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug. Als wij je niet verwittigen voor het verstrijken van de initieel voorziene leveringsdatum, dan mag je als consument bij het verstrijken van die termijn al onmiddellijk de overeenkomst kosteloos ontbinden. Wij betalen je dan binnen 30 dagen na de ontbinding terug.
 7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan of beschadigd geraken in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden (zie artikel 4), ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 8. Zichtbare gebreken moet je zo snel mogelijk en zeker binnen de drie dagen na de levering melden, dit met bijgevoegde foto’s van de verpakking en beschadigde of niet conforme goederen. Als we het hebben over zichtbare gebreken denken we bijvoorbeeld aan goederen die tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld (zichtbare gebreken).
 9. We zijn niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door onze transporteur. Onze aansprakelijkheid blijft in elk geval beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan je aantoont dat je ze niet hebt ontvangen.

Artikel 9           Duur

 1. Heb je met ons een overeenkomst van onbepaalde duur gesloten (en dus zonder een vaste einddatum), dan kan je deze op elk moment opzeggen. Bij de opzeg moet je wel de opzegregels respecteren. Dit betekent dat je ons per e-mail moet laten weten dat je de overeenkomst wilt opzeggen (naar syan55@outlook.com) en dat er een opzegtermijn van één maand geldt.

Artikel 10          Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze contractuele verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht situatie duurt, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Omdat er sprake is van overmacht zijn wij hierbij geen schadevergoeding verschuldigd aan jou.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Artikel 11            Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en al onze communicatie in het algemeen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12             Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via syan55@outlook.com of +32 496 95 07 02. We doen er alles aan om je klacht binnen de zeven dagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Als om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats worden teruggegrepen naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming zoals opgenomen in het Wetboek van Economisch Recht. Bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.
 3. Als consument heb je ook de mogelijkheid om het geschil buiten de rechtbank op te lossen. Je kan hiervoor terecht bij de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Zij is bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Ze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr